Održana godišnja skupština UTIS-a

 

U Vijećnici Grada Sinja dana 21. travnja 2012. godine održana je redovna godišnja Skupština Udruge UTIS kojoj je nazočilo pedesetak članova Udruge i gosti dogradonačelnica Grada Sinja gđa. Elena Perković Paloš, gosp. Augustin Domazeta ravnatelj Centra za socijalnu skrb, gosp. Ante Raos predsjednik Mreže udruga osoba s invaliditetom Dalmacije (MUOSID), gosp. Ivica Bašić predsjednik Udruge tjelesnih invalida „TOMS“ iz Trogira i dopredsjednik HSUTI-ja i gđa. Ana Maras tajnica HAK Dalmacija.

Na Skupštini je prezentirano Izvješće o radu i Financijsko izvješće Udruge za 2011. godinu, te Program rada i Financijski plan Udruge za 2012.godinu. Za Izvješće o radu u 2011. godini važno je istaknuti da je Udruga dobila dva projekta: „Osobni asistent“ preko Ministarstva obitelji, branitelja i međunarodne solidarnosti gdje su zaposlene četiri osobe i „Educiran – uključen“ preko Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi gdje su zaposlene dvije osobe, kao i to da se projekti svake godine nastavljaju. Putem donacija zaposlen je i osobni asistent tumač/prevoditelj znakovnog jezika dječaku sa oštećenjem sluha. Važno je naglasiti da financijsku potporu Udruzi daje i Fond za profesionalnu rehabilitaciju izapošljavanje osoba s invaliditetom.

U 2011. godini Udruga je ostvarila Prihode od 534.963,28 kn, te Rashode od 416.796,50 kn. U razlici između Prihoda i Rashoda od 118.166,78 kn za prijenos u 2012. godinu je i iznos od 39.228,58 kn koji Udruga prikuplja za kupnju kombi vozila prilagođenog osobama s invaliditetom. Dio tih sredstava čine činidbe državnog odvjetništva Sinj, a dio donacija mladih na javnom nastupu na HRT u emisiji „pjevaj moju pjesmu“.

Za planirane aktivnosti u 2012. godini važno je istaknuti:
– da smo krenuli u prilagodbu novog prostora prilagođenog osobama s invaliditetom
– nastavak daljnjeg prikupljanja sredstava za prilagođeno kombi vozilo
– nastavak fizikalne terapije
– nastavak rada na projektima
– daljnji rad na osnaživanju osoba s invaliditetom te traženju mogućnosti za njihovo aktivno uključivanje u rad, kao i senzibilizacija javnosti o potrebama osoba s invaliditetom.