Utorak, 16 srpnja, 2024
Novosti

Održana godišnja skupština UTIS-a

 

U prostoru Udruge tjelesnih invalida grada Sinja dana 19. listopada 2013. godine održana je redovna godišnja Skupština Udruge UTIS kojoj je nazočilo četrdesetak članova Udruge i gosti dogradonačelnica Grada Sinja gđa. Kristina Križanac, gđa. Neda Modrić ravnateljica HZZO Split, gosp. Ivica Bašić predsjednik Udruge tjelesnih invalida „TOMS“ iz Trogira, gđa. Nikolina Romac asistentica u nastavi, te predstavnici “Maligana”.

Na Skupštini je prezentirano Izvješće o radu i Financijsko izvješće Udruge za 2012. godinu, te Program rada i Financijski plan Udruge za 2014. godinu.

Za Izvješće o radu u 2012. godini važno je istaknuti proširenje projekta „Osobni asistent“ preko Ministarstva socijalne politike i mladih gdje je zaposleno pet osoba kao osobni asistenti osobama s najtežim stupnjem invaliditeta te odobrenje projekta “Osiguravanje tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika” financiranog također preko Ministarstva socijalne politike i mladih gdje je zaposlena jedna osoba kao “Tumač znakovnog jezika” polazniku osnovne škole Ivana Lovrića u Sinju, kao i to da se projekti svake godine nastavljaju s tendencijom proširenja na više korisnika. Važno je naglasiti da financijsku potporu Udruzi daje i Fond za profesionalnu rehabilitaciju izapošljavanje osoba s invaliditetom.

Posebno je važno navesti preseljenje UTIS-a u nove prostorije i njihovo djelomično uređenje, a plaćanje najma je preuzeo Grad Sinj. Također, od bitnijih aktivnosti tijekom 2012. godine mora se istaknuti kupnja kombi-vozila za prijevoz osoba s invaliditetom. Od društvenih aktivnosti kroz 2012. godinu bitno je spomenuti sudjelovanje članova UTIS-a na prvom Turniru u “balotama” za osobe koje koriste invalidska kolica u Omišu, sudjelovanje na 8. Međunarodnom stručnom skupu u Zadru, posjeti Vojvode Ante Vučića Udruzi tjelesnih invalida grada Sinja, Izletu na Radmanove mlinice u Omišu te organizaciji prigodnog domjenka na Međunarodni dan osoba s invaliditetom u prostorijama UTIS-a.

U 2012. godini Udruga je ostvarila Prihode od 417.032,83 kn, te Rashode od 435.722,68 kn. Udruga tjelesnih invalida grada Sinja je najvećim dijelom financirana iz:

1. PRIHODA DRŽAVNOG PRORAČUNA RH (63%) koji se odnose na financiranje projekata “Osobni asistent”, “Osiguravanje tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika” financiranih preko Ministarstva socijalne politike i mladih te naknadu od Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
2. PRIHODA IZ PRORAČUNA GRADA SINJA (17%)
3. PRIHODA OD DONACIJA (7%) iz kojih je značajno izdvojiti donaciju Hypo Alpe Adria Bank u iznosu od 20.000,00kn.
4.PRIHODA OD ČLANARINA (3%)

Najveći dio rashoda Udruge tjelesnih invalida grada Sinja utrošen je na plaće, porez i prirez te doprinose iz plaća i doprinose na plaće. Važno je napomenuti da tijekom 2012. godine Udruga upošljava ukupno 8 (osam) djelatnika i to:

– dva djelatnika za rad u Udruzi (od kojih je jedna osoba s invaliditetom) zaposlena na puno radno vrijeme
– pet djelatnika na nepuno radno vrijeme (asistenti po projektu “Osobni asistent”)
– jednog djelatnika na nepuno radno vrijeme (tumač/prevoditelj hrvatskog znakovnog jezika po istoimenom projektu MSPM)

Svih šest djelatnika zaposlenih na nepuno radno vrijeme u potpunosti financira Ministarstvo socijalne politike i mladih putem navedenih projekata.

Za planirane aktivnosti u 2014. godini važno je istaknuti:

– nastavak prikupljanja sredstava za prilagodbu kombi vozila
– osiguravanje fizikalne terapije članovima
– nastavak rada na postojećim projektima i realizacija novih
– daljnji rad na osnaživanju osoba s invaliditetom te traženju mogućnosti za njihovo aktivno uključivanje u rad, kao i senzibilizacija javnosti o potrebama osoba s invaliditetom
– rješavanje problema arhitektonskih barijera na području grada Sinja i okolice
– nastavak suradnje s lokalnim i državnim vlastima, institucijama, udrugama i krovnim organizacijama na dobrobit osoba s invaliditetom