Dostupan godišnji financijski izvještaj UTIS-a

 

U cilju transparentnosti rada i poslovanja, Udruga UTIS sastavlja narativni i financijski izvještaj o svom radu za 2014. godinu te ga objavljuje na web stranici Udruge. Izvještaj je namijenjen članovima Udruge, sponzorima i donatorima te široj javnosti.

Sukladno zakonskim odredbama i rokovima, Udruga tjelesnih invalida grada Sinja je podnijela kompletan financijski izvještaj FINA-i, a izvještaj uz odgovarajuće bilješke je dostupan na sljedećim linkovima:

Bilješke uz bilancu 2014.

Prihodi i rashodi za 2014. godinu