Izmjene i dopune Statuta UTIS-a

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama («Narodne novine» broj 74/14), na sjednici Skupštine Udruge tjelesnih invalida grada Sinja „UTIS“ , održanoj 18. travnja 2015. godine donesen je novi Statut udruge.

Donesene su potrebne izmjene i dopune kako bi se Statut uskladio s novim Zakonom, a između ostalog promijenjen je i sam naziv udruge koji glasi “Udruga tjelesnih invalida Sinj”. Izmjene su stupile na snagu 01.07.2015. godine, a kompletan primjerak statuta dostupan je na našim web stranicama.

 

Statut