Fizikalna terapija za osobe s invaliditetom – “Vježbom do zdravlja” 2017.

 

Udruga tjelesnih invalida Sinj UTIS provela usluge fizikalne terapije za osobe s invaliditetom putem projekta  “Vježbom do zdravlja”, financiranog od strane Splitsko-dalmatinske županije.

Uz suradnju Ines Đipalo-Krolo, koja ima ovlašteni obrt za pružanje usluga fizikalne terapije, vršio se odabir korisnika usluga kućne fizikalne terapije te po dogovoru sa samim korisnicima odabrali povoljni termini pružanja usluge.

Projektom je obuhvaćena ciljana skupina koja je primila deinstitucionaliziranu socijalnu uslugu i to osobe s invaliditetom i kronični bolesnici, s naglaskom na osobe s težim stupnjem invaliditeta i djecu s posebnim potrebama.

Za 2017. godinu odobreno financiranje u iznosu od 7.000,00 kn, projektom obuhvaćeno ukupno 9 korisnika. Projektom se utjecalo na povećanje broja socijalnih usluga na lokalnoj razini te smanjenje institucionalizacije.