Odobreno financiranje projekta “Vježbom do zdravlja – FAZA 1”

Od strane Splitsko-dalmatinske županije odobreno financiranje projekta “Vježbom do zdravlja – FAZA 1” kojim je osigurana kućna fizikalna terapija za 3 korisnika. 

Projekt obuhvaća osiguravanje usluga kućne fizikalne terapije osobama s težim stupnjem invaliditeta na području grada Sinja i okolice, angažiranjem privatne prakse za pružanje usluga fizikalne terapije. Uz suradnju fizikalnog terapeuta, vršit će se odabir korisnika usluga kućne fizikalne terapije te po dogovoru sa samim korisnicima odabrati povoljni tjedni termini pružanja usluge. Po mjesečnoj evidenciji i računu, naknada za usluge obrta za fizikalnu terapiju bit će isplaćena kroz period pružanja usluge fizikalne terapije. Projektom će biti obuhvaćena ciljana skupina koja će primiti deinstitucionaliziranu socijalnu uslugu i to osobe s invaliditetom i kronični bolesnici, s naglaskom na osobe s težim stupnjem invaliditeta i djecu s posebnim potrebama.