Sudjelovanje u fokusnoj grupi s osobama s invaliditetom

Fokusna grupa je održana u Splitu 28.10.2021., a kao predstavnik UTIS-a sudjelovao je Pjerinko Dinarina-Šimić (OSI), ujedno član Upravnog odbora. Grupu su vodile prof. Danijela Bratanović i doc. dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinar – docentica Odsjeka za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju.

TEME S RASPRAVE U FOKUSNOJ GRUPI:

NADREĐENE KLJUČNE TEME vezane za neovisno življenje i uključenost u zajednicu:
– Mogućnost izbora, donošenja odluka i kontrole nad vlastitim životom
– Pristup odgovarajućim oblicima sustavne/stručne podrške i procjena kvaliteta podrške (dostupnost službi i usluga, individualizirani pristup)
– Pristup uslugama, objektima i prostorima namijenjenim svim građanima (dostupnost/ prilagođenost)

SPECIFIČNE TEME – SASTAVNICE NEOVISNOG ŽIVLJENJA:

– ŽIVOTNI UVJETI I MOGUĆNOSTI – s kime, gdje i kako žive OSI;

– PRISTUPAČNOST INFORMACIJA – dostupnost i mogućnost razmjene informacija o pravima, mogućnostima i potpori za neovisno življenje; način informiranja; tko treba informirati;

– OBILJEŽJA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA – vezano uz mogućnosti obrazovanja/ doškolovanja/ prekvalifikacija, rada i zapošljavanja; egzistencijalnu/ekonomsku sigurnost; iskustvo s dnevnim centrima; obiteljski život (partnerstvo, brak i roditeljstvo); dostupnost zdravstvene i socijalne skrbi; slobodno vrijeme i rekreacija; dostupnost i kvaliteta osobne asistencije te asistivne tehnologije; mogućnosti (podrška) za samostalan život (odvajanje od primarne obitelji), ostvarivanju partnerskih veza; roditeljstva/ zasnivanju vlastite obitelji;

– PODRŠKA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU – osobna asistencija; institucionalno ili osobno usmjerena podrška; izvori neformalne/ prirodne podrške (članovi obitelji, sustanari, vršnjaci, prijatelji, poznanici, susjedi, neformalne interesne skupine); dostupnost/mogućnost izbora i kvaliteta formalne/stručne podrške (zdravstvene i socijalne usluge); pitanje kompetencija/ osposobljenosti / kvalitete edukacije osoblja (npr. asistenata) i volontera koji pružaju podršku OSI;

– SUDJELOVANJE U ZAJEDNICI / SOCIJALNA UKLJUČENOST – dostupnost/ mogućnost izbora okruženja (prijevoza, institucija, sporta i rekreacije, kulture i zabave); sudjelovanje u javnom i političkom životu; mogućnost samozastupanja i vršnjačke podrške; dostupnost/ mogućnost izbora samostalnog stanovanja/ stanovanja uz podršku; ostvarivanje vrednovanih društvenih uloga/ aktivnog doprinosa zajednici; zaštita od diskriminacije; poštivanje prava i dostojanstva; sudjelovanje u planiranju i razvoju službi podrške; sudjelovanje u osobnom planiranju podrške;

– PREPREKE ZA INKLUZIJU I PARTICIPACIJU – iskustva vezana uz ograničenja poslovne sposobnosti; sustavno-administrativne prepreke; financijske/egzistencijalne probleme; posljedice institucionalizacije; ostali oblici diskriminacije i prepreke u ostvarivanju prava.