Utorak, 16 srpnja, 2024

Osobni asistent

Putem otvorenog javnog poziva “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom UP.02.2.2.02.” Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Udruzi tjelesnih invalida Sinj odobren je projekt pod nazivom „Osobni asistent”.

Natječaj pod nazivom “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom” je krenuo početkom 2017. godine, prijavni prijedlog UTIS-a je ocijenjen s maksimalnih 100 bodova te je odobreno financiranje. 31. ožujka je potpisan Ugovor s Ministarstvom, a provedba počinje u mjesecu travnju 2017. godine.

Projektom je osigurana usluga osobne asistencije za 12 osoba s težim stupnjem invaliditeta, kao i osobama s intelektualnim teškoćama u dobi od 18-65 godina prema vještačenju Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije. Osiguravanjem usluge osobne asistencije ostvaruje se Opći cilj javnog poziva. Očekivani ciljevi i rezultati projekta su povećanje socijalne uključenosti i unapređenje kvalitete života osobama s najtežim stupnjem invaliditeta i osobama s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima. Projektom se pridonosi razvoju socijalnih usluga u zajednici, sprječavanju institucionalizacije korisnikausluge kroz pružanje usluge osobne asistencije, a pridonijet će i zapošljavanju osoba u nepovoljnom položaju. Usluga osobne asistencije će se pružati po svakom korisniku za pola ukupnog mjesečnog fonda sati.

 

12 korisnika – 12 osobnih asistenata

 

Kodni broj: UP.02.2.2.02.0037

Razdoblje provedbe: 31.03.2017.-31.03.2019.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: 1.411.513,24 HRK, a Europski socijalni fond u cijelosti financira projekt.

Provedbeno tijelo razine 1: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Provedbeno tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Kontakt osobe za više informacija:
Vojislav Barać: 095 900 3977
Dragica Bešljić: 095 393 8088
Tadija Delija: 095 940 3497

 

24 mjeseca pružanja usluge

 


PROJEKTNE AKTIVNOSTI


 

 

U prostorijama Udruge tjelesnih invalida Sinj 31. ožujka 2017. godine održalo se potpisivanje Ugovora s osobnim asistentima i korisnicima usluge osobne asistencije, potpisani su Ugovori s 12 osobnih asistenata čije je financiranje osigurano putem otvorenog javnog poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom” Europskog socijalnog fonda Operativni program, “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020”. Istog dana prvu fazu edukacija proveo je predsjednik UTIS-a Vojislav Barać u svrhu upoznavanja osobnih asistenata i njihovih korisnika s voditeljem projekta i koordinatorom osobnih asistenata te osnovnim pravilima pružanja usluge osobne asistencije(etički kodeks, ispunjavanje tablice radnih sati itd.).

 


 

 

06. travnja 2017. godine, u Zagrebu, Plaza Event Centru – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je organiziralo svečanost dodjele Ugovora povodom početka provedbe projekata u okviru ESF natječaja „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom”.

Kao predstavnici UTIS-a svečanosti su nazočili predsjednik Vojislav Barać i koordinatorica osobnih asistenata Dragica Bešljić, ujedno i tajnica udruge.

 


 

Održana radionica o provedbi projekata 12. travnja 2017. godine u hotelu Panorama na adresi Trg Krešimira Ćosića 9 u Zagrebu.

Iz svake organizacije na radionicu su pozvana po 2 predstavnika gdje je bitno sudjelovanje osobe zadužene za vođenje projekta te osobe zadužene za vođenje financijskog poslovanja kako bi se osigurala kvaliteta radionice i komunikacija svih sudionika, a u svrhu kvalitetnije provedbe projekta te pružanja usluge korisnicima.

Kao predstavnici UTIS-a predsjednik Vojislav Barać i koordinatorica osobnih asistenata Dragica Bešljić su sudjelovali na četverosatnoj provedbenoj radionici za projeke u sklopu Poziva za dostavu prijedloga “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom” održanoj u srijedu, 12. travnja 2017. godine, u hotelu Panorama.

Raspravljalo se o bitnim stavkama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, načinu izvještavanja i mjerama vidljivosti koje će poduzeti tijekom trajanja povedbe projekta.

 


 

 

Odrađene su dvije faze edukacija za osobne asistente i njihove korisnike s kojima su 31. ožujka 2017. godine potpisani Ugovori, a čije je financiranje osigurano putem otvorenog javnog poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom” Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.

Drugu fazu edukacija Vojislav Barać je proveo 26. travnja 2017., također u prostoru UTIS-a gdje su bili prisutni osobni asistenti zaposleni putem projekta, njihovi korisnici odnosno skrbnici te voditelj projekta i koordinator osobnih asistenata. Jednodnevna edukacija je održana u obliku prezentacije te odgovaranja na pitanja osobnih asistenata i njihovih korisnika u svrhu kvalitetnijeg pružanja usluga osobne asistencije.

 


 

Projekt se provodi u skladu s planiranim aktivnostima te su u mjesecu srpnju 2017.  dostavljena, a u kolovozu/rujnu 2017. odobrena prva dva Zahtjeva za nadoknadom sredstava  od strane Posredničkog tijela razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje. ZNS 3, 4, 5, 6, 7 i 8 su dostavljeni u skladu sa zadanim rokovima te prihvaćeni od strane PT2. 

05. lipnja 2019. godine dobili smo odobrenje Završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava i Završnog izvješća za projekt „Osobni asistent“, a time je projekt i službeno završen. Projekt je odrađen uspješno, bez značajnijih poteškoća. Sve planirane aktivnosti su provedene, a pokazatelji zadovoljeni.

 


 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Udruge tjelesnih invalida Sinj – UTIS.