Utorak, 16 srpnja, 2024
Novosti

Moje svjetlo za moj Vukovar

 

Na prijedlog Mreže udruga osoba s invaliditetom Dalmacije u Splitu, donesena je odluka da se svaka udruga koja je u mogućnosti uključi u realizaciju projekta «Moje svjetlo za moj Vukovar» kojem je cilj senzibilizirati učenike osnovnih i srednjih škola o sposobnostima osoba s invaliditetom te pružanje direktne pomoći najugroženijim osobama u gradu Vukovaru povodom dana pada Vukovara 18.11.2007.g.

Budući da MUOSID za sada nije dobio nikakva sredstva za provođenje ovog projekta, UOSI «Prijatelj» Metković odlučili su donirati svaku udrugu članicu MUOSID-a sa 1700 svijeća (simbolika broja poginulih u Vukovaru). Svaka udruga koja prihvati sudjelovanje trebala bi organizirati prodaju svijeća u suradnji sa osnovnim ili srednjim školama. Naša udruga UTIS se uključila u navedenu akciju.

Uspostavili smo kontakte sa osnovnom i srednjom školom putem pismene zamolbe ravnateljima škola u kojima bi se odabrali 17 učenika koji će prodavati pečatirane kupone (s pečatom dotične udruge). Svaki učenik prodaje po 100 kupona po 10,00 kn. Za nagradu svi oni dobivaju besplatno putovanje u Vukovar i zajedno sa predstavnikom udruge predaje sakupljena sredstva najpotrebitijim osobama s invaliditetom u Vukovaru. Sve svijeće će zapaliti učenici zajedno s osobama s invaliditetom na mjestu za koje se dobije odobrenje institucija lokalnih vlasti. Zapaljene svijeće se ujutro moraju ukloniti sa lokacije gdje su bile postavljene od strane volontera.

Članovi i volonteri udruge UTIS na Trgu Franje Tuđmana u Sinju 17.11.2007.g. u 18 sati su zapalili svijeće u sjećanje na dan pada Grada Vukovara. Fra Nikica iz župe Gospe Sinjske i gospodin Ante Raos, predsjednik Mreže udruge osoba s invaliditetom Dalmacije su bili prisutni ovoj humanitarnoj akciji. Novčana sredstva prikupljena prodajom kupona za svijeće, koja su prodavana u sinjskim osnovnim školama, bit će uručena najpotrebnijima grada Vukovara. Svijeće za prodaju udruzi UTIS donirala udruga Prijatelji iz Metkovića.

Dana 14.12.2007. odabrani učenici zajedno sa predsjednikom udruge Vojislavom Baraćem i ostalim članovima udruge su krenuli na dvodnevno putovanje u Vukovar.