Utorak, 16 srpnja, 2024
Novosti

Održane edukacije u gradskoj vijećnici – javni poziv “Zaželi – Program zapošljavanja žena”

 

U vijećnici grada Sinja 12.07.2017 od 10 do 12 sati održana je edukacija kako bi se zainteresirane skupine upoznalo s otvorenim trajnim pozivom “Zaželi – Program zapošljavanja žena UP.02.1.1.05”.

Poziv je otvoren u sklopu natječaja financiranih iz Europskog socijalnog fonda – “Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, a osnovni cilj Operativnog programa  je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Operativnim su programom razrađena ulaganja u četiri temeljna područja: zapošljavanje i tržište rada, socijalno uključivanje, obrazovanje i cjeloživotno učenje te potpora javnoj upravi. 

 

Opći cilj:
Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

 

Specifični cilj[evi] Poziva:
Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

 

Ciljane skupine Poziva:
Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji (s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem).

 

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 400.900.000,00 kn. Stopa sufinanciranja iznosi 85 % ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Edukacijama u Sinju su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Centra za socijalnu skrb te predstavnici lokalne i regionalne vlasti. Kao predstavnici UTIS-a edukacijama su nazočili predsjednik Vojislav Barać i tajnica Dragica Bešljić.