Utorak, 16 srpnja, 2024
Novosti

Hrvatski Sabor donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da je Hrvatski Sabor donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi.

 

Zakon je objavljen ( https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2986.html ) u Narodnim novinama br. 130/17. Zakon je stupio na snagu 30. prosinca 2017. Dvije odredbe Zakona, koje su bitne za prava osoba s invaliditetom stupaju na snagu tek 1. travnja 2018. :

a) članak 5., stavak 1. (kojim se povećava iznos osobne invalidnine s 250% na 300% osnovice)

b) članak 7. (kojim se povećava iznos doplatka za pomoć i njegu s 100% na 120% osnovice, te s 70% na 84% osnovice)

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi donosi brojne izmjene. Neke od njih su vrlo relevantne za populaciju OSI. Izdvajamo ih te ih pojašnjavamo:

1. Povećanje osobne invalidnine:

Povećava se iznos osobne invalidnine s 250% na 300% osnovice. Osobna invalidnina raste s 1250,00 na 1500,00 kn.

2. Povećanje doplatka za pomoć i njegu:

Povećava se doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu s 100% na 120 % osnovice. Povećava se doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu s 70% na 84% osnovice. Doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu raste s 500,00 na 600,00 kn, dok u smanjenom iznosu raste s 350,00 na 420,00 kn.

3. Struktura prihoda i imovinski cenzus

U strukturu prihoda se ne uračunavaju plaća i autorski honorar. Novac zarađen temeljem rada koji je reguliran ugovorom o djelu ne ulazi u prihod.

4. Partnerima se priznaje status njegovatelja

Prema izmjenama ZIDZSS-u, čl. 63., st.3 „pravo na status njegovatelja priznaje se bračnom ili izvanbračnom drugu, formalnom ili neformalnom životnom partneru osobe s invaliditetom“.

5. Ostale izmjene:

a) zajamčena minimalna naknada: uvid u prihod i imovinu korisnika zajamčene minimalne naknade obavlja samo Centar za socijalnu skrb

b) uvodi se usluga obiteljske medijacije

c) uvodi se zabrana otuđenja, odnosno opterećenja nekretnina korisnika od strane djelatnika ustanova socijalne skrbi te njihovih srodnika i partnera