Utorak, 16 srpnja, 2024
Novosti

OBAVIJEST – POSTUPAK NABAVE BR. UP.02.1.1.05.0234 – 1

U postupku nabave br. UP.02.1.1.05.0234 – 1 po projektu “Podrška u kućanstvu starijim i nemoćnim osobama”(Kodni broj: UP.02.1.1.05.0234), u sklopu Programa zapošljavanja žena “Zaželi” odabrana je najpovoljnija ponuda INDOR d.o.o., Oreškovićeva 8j, Zagreb (OIB: 45156018787) s iznosom ponude od 89.424,00 kn bez PDV-a, odnosno 111.787,00 kn sa PDV-om.

 

PRILOZI:

Odluka o odabiru Ponuditelja

Upisnik o zaprimanju Ponuda

Zapisnik o postupku otvaranja, pregledu i ocjeni Ponuda

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Udruge tjelesnih invalida Sinj – UTIS.