Vježbom do zdravlja 2022.

Putem sredstava Splitsko-dalmatinske županije i Grada Sinja te dijelom iz vlastitih sredstava Udruga tjelesnih invalida provela je projekt “Vježbom do zdravlja” kojim je osigurana dodatna usluga fizikalne terapije za osobe s najtežim stupnjem invaliditeta – članove Udruge tjelesnih invalida Sinj.

Projekt obuhvaća osiguravanje usluga kućne fizikalne terapije osobama s težim stupnjem invaliditeta s područja grada Sinja i okolice, angažiranjem privatne prakse za pružanje usluga fizikalne terapije. U skladu s dostupnim sredstvima, ovim projektom je obuhvaćena grupa od 15 korisnika koji su primili uslugu od 8 sati fizikalne terapije po korisniku.

Financijska sredstva osigurana od:

  • Grada Sinja: 5.000,00 kn;
  • Splitsko-dalmatinske županije: 5.000,00 kn;
  • vlastita sredstva: 4.976,00 kn.

Uz suradnju s fizikalnim terapeutom vršit će se dogovor sa samim korisnicima te odabrati povoljni tjedni termini pružanja usluge. Projektom će biti obuhvaćena ciljana skupina koja će primiti  uslugu kućne fizikalne terapije s naglaskom na osobe težeg stupnja invaliditeta i djecu s teškoćama u razvoju.