Srijeda, 22 svibnja, 2024
Novosti

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-24-32  od  28. ožujka 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), u okviru poziva „Zaželi- prevencija institucionalizacije“, a u sklopu provedbe projekta kodni broj: SF.3.4.11.01.0437 „Podrška u kućanstvu starijim i nemoćnim osobama – faza 4“ Udruga tjelesnih invalida Sinj objavljuje
 
OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, za obavljanje poslova u sklopu projekta
„Podrška u kućanstvu starijim i nemoćnim osobama – faza 4“

 

Mjesto rada: SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 15
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 7.5.2024.
Natječaj vrijedi do: 15.5.2024.

OPIS POSLOVA:

  • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane  i dr.) i/ili
  • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
  • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
  • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Predviđena plaća je plaća u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu sa svim pravima propisanim Zakonom o radu. 

Svaka zaposlena osoba pružat će potporu i podršku za najmanje šest (6) krajnjih korisnika.

Pružanje usluge: grad Sinj, grad Trilj i općina Otok.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

  • Punoljetnost

Razina obrazovanja:
– Osnovna škola niži razredi
– Završena osnovna škola
– Srednja škola 3 godine
– Srednja škola 4 godine
– Viša ili prvostupanjska
– Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: Nije važno

NAPOMENA:
Trajanje radnog odnosa je 34 mjeseca uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
 
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine”, broj 82/08 i 69/17) na  Oglas se mogu javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na ženski i muški  rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Osobni podaci kandidata obrađivat će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.
 
POSTUPAK PRIJAVE:
Kandidati/kinje za prijem u radni odnos za radnika/cu za  pružanje usluge pomoći, potpore i podrške starijim osobama i/ili odraslim osobama  s invaliditetom dužni su priložiti sljedeće dokumente:
1. Prijava na oglas za posao-zamolbu (u Prijavi obvezno naznačiti  za koje radno mjesto se osoba prijavljuje, adresu, kontakt broj mobitela, telefona),vlastoručno potpisana
2. Životopis, vlastoručno potpisan
3. Preslika osobne iskaznice (preslika važeće osobne iskaznice)
4. Presliku dokaza o stupnju obrazovanja (svjedodžba), osobe bez završene osnovne škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu da nemaju završenu osnovnu školu
5. Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
6. Dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis iz elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. HZMO) ne starije od 30 dana

 

Pisane prijave se podnose osobno na adresu:

Udruga tjelesnih invalida Sinj
Luka 15, 21230 Sinj

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovog oglasa biti će pozvane na intervju. 

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

PRILOZI:

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu

PREDSJEDNIK
Vojislav Barać