Srijeda, 22 svibnja, 2024

ESF


PROJEKTI FINANCIRANI IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA


 

Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

 

Sredstvima koja su povučena iz europskog socijalnog fonda, Udruga tjelesnih invalida Sinj je ostvarila financiranje usluga osobne asistencije za pet(5) novih korisnika.

Natječaj pod nazivom “Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom” je krenuo početkom 2015. godine, 29. listopada je potpisan Ugovor u Zagrebu, a provedba počinje u mjesecu studenom 2015. godine. Trajanje projekta je 12 mjeseci. Specifični cilj ovog natječaja je proširiti pružanje usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osobama s mentalnim i intelektualnim oštećenjima zapošljavanjem osoba u nepovoljnom položaju.

VIŠE INFORMACIJA O PROJEKTU

 


 

Osobni asistent

 

Putem otvorenog javnog poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom UP.02.2.2.02.” Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Udruzi tjelesnih invalida Sinj odobren je projekt pod nazivom „Osobni asistent”.

Natječaj pod nazivom “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom” je krenuo početkom 2017. godine, prijavni prijedlog UTIS-a je ocijenjen s maksimalnih 100 bodova te je odobreno financiranje. 31. ožujka je potpisan Ugovor s Ministarstvom, a provedba počinje u mjesecu travnju 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA O PROJEKTU

 


 

Podrška u kućanstvu starijim i nemoćnim osobama

 

Putem otvorenog javnog poziva “Zaželi – Program zapošljavanja žena” (UP.02.1.1.05), Udruzi tjelesnih invalida Sinj odobren je projekt pod nazivom  “Podrška u kućanstvu starijim i nemoćnim osobama”.

Projekt rješava problem velike nezaposlenosti žena i socijalne isključenosti starijih i nemoćnih osoba. Projekt će omogućiti zapošljavanje žena u periodu od 24 mjeseca, koje će svojim radom donijeti pozitivne pomake kućanstvima, krajnjim korisnicima i ujedno lokalnoj zajednici. Ciljna skupina projekta su žene iz evidencije nezaposlenih koje su starije od 50 godina, a žive na području Grada Sinja i okolice. Svaka zaposlena žena iz ciljane skupine će pružati potporu i podršku za najmanje četiri krajnja korisnika. Ukupno trajanje projekta je 27 mjeseci.

      VIŠE INFORMACIJA O PROJEKTU

 


 

Podrška u kućanstvu starijim i nemoćnim osobama – FAZA 2

 

Putem otvorenog javnog poziva “Zaželi – Program zapošljavanja žena – FAZA 2” (UP.02.1.1.13), Udruzi tjelesnih invalida Sinj odobrena je druga faza financiranja projekta pod nazivom  “Podrška u kućanstvu starijim i nemoćnim osobama – FAZA 2”.

Riječ je o nastavku aktivnosti koje su financirane iz Europskog socijalnog fonda. Natječaj je provelo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a Hrvatski zavod za zapošljavanje ima ulogu provedbenog tijela druge razine i direktne komunikacije s udrugama koje su nositelji projekata i provoditelji aktivnosti. Projektom se utječe na jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije. Projekt će omogućiti zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina u lokalnoj zajednici (Grad Sinj), čime će se riješiti problem velike nezaposlenosti žena te prerane institucionalizacije i socijalne isključenosti starijih i nemoćnih osoba. Ciljana skupina projekta bit će 15 žena s naglaskom na starije od 50 godina, iz evidencije nezaposlenih, koje će pružati uslugu potpore i podrške za 90 krajnjih korisnika. Dakle, svaka zaposlena žena brinut će za šest osoba. Ukupno trajanje projekta je 12 mjeseci.

      VIŠE INFORMACIJA O PROJEKTU

 


 

Osobni asistent – FAZA 2

 

Putem otvorenog javnog poziva “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II” (UP.02.2.2.09), Udruzi tjelesnih invalida Sinj odobren je projekt pod nazivom  “Osobni asistent – FAZA 2”.

Projektom se utječe na jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije. Projekt će omogućiti zapošljavanje osobnih asistenata (ukupno za 21 korisnika) u periodu od 24 mjeseca – jedan asistent po korisniku, koji će svojim radom donijeti pozitivne pomake kućanstvima, krajnjim korisnicima i ujedno lokalnoj zajednici. Ciljna skupina projekta su odrasle osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima, a žive na području Grada Sinja i okolice. Ukupno trajanje projekta je 29 mjeseci.

      VIŠE INFORMACIJA O PROJEKTU

 


 

Osobni asistent – FAZA 3

 

Putem otvorenog javnog poziva “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III” (UP.02.2.2.14), Udruzi tjelesnih invalida Sinj odobren je projekt pod nazivom  “Osobni asistent – FAZA 3”.

Riječ je o programu udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Projektom se utječe na jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije. Projekt će omogućiti pružanje usluge osobne asistencije u periodu od 20 mjeseca – jedan asistent po korisniku, koji će svojim radom donijeti pozitivne pomake kućanstvima, krajnjim korisnicima i ujedno lokalnoj zajednici.

Ciljna skupina projekta su odrasle osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima, a žive na području Grada Sinja i okolice. Ukupno trajanje projekta je 20 mjeseci.

      VIŠE INFORMACIJA O PROJEKTU