Srijeda, 22 svibnja, 2024

O UDRUZI

 

Poštovani!

 

Udruga tjelesnih invalida grada Sinja ( UTIS ) je osnovana 31.siječnja 2001. godine, a doregistrirana 10.ožujka 2006. godine. Od samog početka pa do danas broj članova u udruzi stalno raste, a aktivnosti koje udruga provodi postaju sve brojnije i značajnije. Na temelju članka 13. Zakona o udrugama («Narodne novine» broj 74/14), na sjednici Skupštine Udruge tjelesnih invalida grada Sinja „UTIS“, održanoj 18. travnja 2015. godine donesen je novi Statut udruge kojim su donesene potrebne izmjene, a između ostalog promijenjen je i sam naziv udruge koji glasi “Udruga tjelesnih invalida Sinj”.

Ciljevi osnivanja sukladno Statutu su promicanje, razvitak i unapređenje zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, odgojnih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, športskih, rekreacijskih i drugih interesa svojih članova, osoba s invaliditetom, bez namjere stjecanja dobiti.

Područje djelovanja sukladno Statutu uključuje: zalaganje za ljudska prava, odgoj i obrazovanje, socijalnu pomoć i podršku, te humanitarnu pomoć osobama s invaliditetom.

 

Misija

Sudjelovanje u društvenoj skrbi o rehabilitaciji, integraciji i svim oblicima društvene pomoći invalidnim osobama, iniciranje i sudjelovanje u planiranju i realiziranju programa koji promiču medicinsku, edukativnu, profesionalnu i socijalnu rehabilitaciju, te zapošljavanje osoba s invaliditetom, aktivno predlaganje izmjena i dopuna zakonskih propisa u korist osoba s invaliditetom, pomaganje članovima u ostvarivanju svih prava.

 

Djelatnost

Inicira i sudjeluje u planiranju i realiziranju programa koji promiču medicinsku, edukativnu, profesionalnu i socijalnu rehabilitaciju, te zapošljavanje osoba s invaliditetom.

 

Broj članova

285

 

Broj zaposlenih

45

 

OIB

78608409604

 

RNO

0132555

 

IBAN

HR4823600001102511788
Zagrebačka banka d.d.