Četvrtak, 20 lipnja, 2024

Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

 

Sredstvima koja su povučena iz europskog socijalnog fonda, Udruga tjelesnih invalida Sinj je ostvarila financiranje usluga osobne asistencije za pet(5) novih korisnika.

Natječaj pod nazivom “Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom” je krenuo početkom 2015. godine, 29. listopada je potpisan Ugovor u Zagrebu, a provedba počinje u mjesecu studenom 2015. godine. Trajanje projekta je 12 mjeseci. Specifični cilj ovog natječaja je proširiti pružanje usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osobama s mentalnim i intelektualnim oštećenjima zapošljavanjem osoba u nepovoljnom položaju.

Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja. Širenjem usluge osobne asistencije veći broj korisnika, osoba s najtežim stupnjem i vrstom invaliditeta, dobiva mogućnost unapređenja kvalitete življenja, socijalnog uključivanja u zajednicu te sprječavanja institucionalizacije. Pružatelji usluge su osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Usluga se pruža 80 sati mjesečno prema unaprijed utvrđenom planu korisnika, a o pruženoj usluzi se vodi evidencija.

 

Ukupna vrijednost projekta: 264.868,00 HRK.

Provedbeno tijelo razine 1: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Provedbeno tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Kontakt osobe za više informacija:
Vojislav Barać: 095 900 3977
Dragica Bešljić: 095 393 8088
Tadija Delija: 095 940 3497

 


PROJEKTNE AKTIVNOSTI


 

U suradnji sa SOIH-om odrađena procjena i analiza potencijalnih korisnika. Povjerenstvo je u listopadu 2015. odobrilo uslugu za 6 korisnika, međutim 1 korisnik odustaje neposredno prije početka provedbe. U projekt uključeno ukupno 5 korisnika za provedbu usluga osobne asistencije.

Potpisani Ugovori s korisnicima i osobnim asistentima, pružanje usluge osobne asistencije počelo 09.11.2015. godine. Uspostavljen sustav koordinacije i monitoringa rada osobnih asistenata.

Ugovorena edukacija za KOA i OA. U Splitu su održane edukacije za korisnike i osobne asistente koji sudjeluju u projektu. Edukacije su provedene u organizaciji SOIH-a, a u svrhu kvalitetnije provedbe projekta te pružanja usluge korisnicima. Projektom je obuhvaćeno ukupno 5 korisnika i isto toliko asistenata. Prve edukacije se održane 11.11.2015. za korisnike, a 12.12.2015. za osobne asistente. Nastavak edukacija za osobne asistente i korisnike projekta “Širenje usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom” se održao 22.02.2016. u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Sinj.

Pruženo ukupno 5.400 sati usluge osobne asistencije tijekom 12 mjeseci.

Odrađeni administrativni i financijski poslovi vezani za provođenje aktivnosti te je li potrebna intervencija. Napisana izvješća o napredovanju projekta. Pripremljena projektna dokumentacija, kvartalna projektna izvješća te završni izvještaj.

 

Projekt je uspješno proveden i zaključen 28. listopada 2016. godine.

 


 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Udruge tjelesnih invalida Sinj – UTIS.