Četvrtak, 20 lipnja, 2024

PROJEKTI

 

Udruga tjelesnih invalida Sinj je kroz svoj rad ostvarila dobru suradnju sa jedinicama lokalne samouprave, Županijom, krovnim Udrugama, Socijalnim vijećem Grada Sinja, Zavodom za zapošljavanje, Centrom za socijalnu skrb, Crvenim križem, školama, medijima, civilnim i braniteljskim Udrugama Grada Sinja i ostalim organizacijama u cilju razmjene iskustva, međusobnog povezivanja i zajedničkog djelovanja. Zahvaljujući intenzivnoj suradnji sa lokalnom samoupravom, uredom gradonačelnika Grada Sinja i Gradskim vijećem, te načelnikom općine Hrvace i općinskim vijećem, Udruga je uvrštena u gradski proračun čime su osigurana osnovna sredstva za rad Udruge.

Kako bi realizirala postavljene ciljeve i pomogla što većem broju osoba s invaliditetom, Udruga je u stalnim aktivnostima vezanim za probleme zapošljavanja osoba s invaliditetom, te iznalaženja daljnjih mogućnosti financiranja rada naše Udruge.

 


 

PROJEKTI FINANCIRANI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA RH I REGIONALNE/LOKALNE SAMOUPRAVE

 

Kroz natječaj Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u 2010. godini smo osigurali sredstva za projekt „Osobni asistent“. Kroz navedeni projekt četiri nepokretna člana naše udruge imaju osobnog asistenta te im je na taj način olakšan svakodnevni život, a istovremeno su zaposlene i četiri osobe kao osobni asistenti. Projekt se provodi kontinuirano, broj korisnika je povećan, od 2012. godine uključeno je ukupno pet korisnika. 

Natječajem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u 2011. godini putem natječaja za jednokratne potpore odobren je projekt pod nazivom „Educiran-uključen“ kroz koji su osigurana sredstva za opremanje informatičke radionice u koju su uključeni svi zainteresirani članovi udruge.

Kroz 2011. i dijelom kroz 2012. godinu putem sredstava Grada Sinja, općine Hrvace i manjih donatora/obrtnika s područja grada Sinja smo uspjeli uz suradnju Ines Đipalo-Krolo koja ima ovlašteni obrt za pružanje usluga fizikalne terapije provesti fizikalnu terapiju za osobe s najtežim stupnjem invaliditeta – članove Udruge osoba s invaliditetom grada Sinja. Uz potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Splitsko-dalmatinske županije, općine Hrvace i grada Sinja, fizikalna terapija je osigurana nekolicini osoba s težim stupnjem invaliditeta tijekom godine. Broj uključenih korisnika na razini godine ovisi o dostupnim natječajima i sredstvima koja su odobrena iz navedenih izvora, u prosjeku je uključeno 15-20 korisnika na godišnjoj razini.

Kroz natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih u 2012. godini odobren je “Tumač/prevoditelj hrvatskog znakovnog jezika” kojim je osiguran tumač znakovnog jezika za školsku godinu 2012/13 dječaku – članu naše udruge, polazniku 2. razreda osnovne škole. Projekt je nastavljen kroz 2013. godinu preko javnog poziva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao “Asistent u nastavi” i proširen na dva korisnika. Prijavom na javni poziv 5.2.2014. odobreno proširenje na dodatna 4 asistenta u nastavi (ukupno 6) za razdoblje od 03.02. do 30.06.2014. godine. Za šk.god. 2014/15 osigurano je ukupno 13 asistenata u nastavi (7 novih u odnosu na prethodno razdoblje). Nastavak i eventualno proširenje na više korisnika se očekuje u narednim godinama. Udruga tjelesnih invalida Sinj za školsku godinu 2015/16 osigurava ukupno 12 pružatelja pomoći u nastavi djeci s teškoćama u razvoju u svrhu njihove integracije u redovni školski program i socijalizacije s vršnjacima. Pet(5) asistenata u nastavi je osigurano putem natječaja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a dodatnih sedam(7) asistenata UTIS je uspio ostvariti putem partnerstva s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u Sinju – program “Mladi za zajednicu”. UTIS za školsku godinu 2016/17 osigurava ukupno 12 pružatelja pomoći u nastavi djeci s teškoćama u razvoju: Sedam(7) asistenata u nastavi je osigurano putem natječaja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a dodatnih pet(5) asistenata putem partnerstva s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u Sinju – program “Mladi za zajednicu”. Za školsku godinu 2018/19 osigurano je ukupno 10 asistenata u nastavi.

U partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Sinj od 9. prosinca 2013. kao ispomoć u kući za 6 osoba s težim stupnjem invaliditeta putem programa HZZ-a „Mladi za zajednicu” zaposlene 3 osobe do 29 godina starosti.

U lipnju 2014. godine UTIS-u je odobren trogodišnji program pod nazivom “Pomoć u kući” od strane Ministarstva socijalne politike i mladih. Program je prijavljen u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u Sinju. Putem ovog programa zaposlene su 3 osobe na nepuno radno vrijeme za pružanje usluga pomoći u kući, a planirano je godišnje obuhvatiti najmanje 12 korisnika kojima bi se osigurala usluga pomoći u kući. Prioritet su osobe s najtežim stupnjem invaliditeta odnosno stariji i nemoćni. Program se provodi kontinuirano, a završetak trogodišnjeg perioda je planiran u lipnju 2020. godine.

 


 

HUMANITARNE AKCIJE I OSTALE INICIJATIVE

 

Sredinom 2011. godine smo krenuli u projekt pod nazivom „Imam prijevoz!“ s ciljem nabake kombi-vozila prilagođenog osobama s invaliditetom koje bi služilo našim članovima pri prijevozu u razne odgojno-obrazovne, kulturne, zdravstvene/terapijske ustanove i manifestacije. Projekt je uspješno realiziran kroz brojne donacije i humanitarne akcije provedene u organizaciji naše udruge i zaključen kupnjom vozila u jesen 2012. godine. Nažalost, u 2014. godini prilikom prijevoza jednog od članova dogodila se prometna nesreća uzrokovana vremenskim neprilikama na cesti u kojoj nitko nije ozlijeđen, međutim kombi-vozilo je oštećeno u mjeri da ga nije bilo moguće popraviti. Iako će biti iznimno teško, novo vozilo planiramo nabaviti kroz buduće humanitarne akcije i donacije naših sugrađana.

Udruga tjelesnih invalida grada Sinja već niz godina sudjeluje u projektu „Moje svjetlo za moj Vukovar“ u suradnji s lokalnim udrugama i školama na području grada Sinja paljenjem 1700 svijeća na Trgu dr. Franje Tuđmana na spomen dan pada Vukovara (18. studenog). Sav prihod od prodaje svijeća donira se u grad Vukovar, obiteljima koje su slabijeg imovinskog stanja, a u obitelji imaju dijete s posebnim potrebama.

U organizaciji Udruge tjelesnih invalida grada Sinja svake godine se održava hodočašće za osobe s invaliditetom s područja Dalmacije. U hodočašću je proteklih godina sudjelovalo oko 160 osoba s invaliditetom iz Sinja, Trilja, Splita, Trogira, Omiša i Metkovića. Sveta misa služena je u crkvi Čudotvorne Gospe Sinjske, a potom je uslijedio zajednički ručak i druženje na poligonu Braniteljske zadruge ‘Patriot’ na Dabru.

Hodočašće osoba s invaliditetom svojim nastupom uveličali su ženska klapa KUD-a ‘Vrilo’ Obrovac Sinjski, muška klapa ‘Sveti Luka’ Otok te Sinjsko pučko kazalište koje je izvelo predstavu ‘Borba za Cetinu’. Osim toga, sudionici su uživali i u vožnji u čamcima po jezeru te jahanju konja.

Vodstvo UTIS-a upućuje zahvalu gvardijanu i svećenicima Svetišta Gospe Sinjske, te svim donatorima i volonterima koji su pomogli pri realizaciji hodočašća za osobe s invaliditetom Dalmacije.

 


 

PROJEKTI FINANCIRANI IZ EU FONDOVA

 

Sredstvima koja su povučena iz europskog socijalnog fonda, Udruga tjelesnih invalida Sinj je ostvarila financiranje usluga osobne asistencije za pet(5) novih korisnika.

Natječaj pod nazivom “Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom” je krenuo početkom 2015. godine, 29. listopada je potpisan Ugovor u Zagrebu, a provedba počinje u mjesecu studenom 2015. godine. Trajanje projekta je 12 mjeseci. Specifični cilj ovog natječaja je proširiti pružanje usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osobama s mentalnim i intelektualnim oštećenjima zapošljavanjem osoba u nepovoljnom položaju.

VIŠE INFORMACIJA O PROJEKTU

 

Putem otvorenog javnog poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom UP.02.2.2.02.” Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Udruzi tjelesnih invalida Sinj odobren je projekt pod nazivom „Osobni asistent”.

Natječaj pod nazivom “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom” je krenuo početkom 2017. godine, prijavni prijedlog UTIS-a je ocijenjen s maksimalnih 100 bodova te je odobreno financiranje. 31. ožujka je potpisan Ugovor s Ministarstvom, a provedba počinje u mjesecu travnju 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA O PROJEKTU

 

Putem otvorenog javnog poziva “Zaželi – Program zapošljavanja žena” (UP.02.1.1.05), Udruzi tjelesnih invalida Sinj odobren je projekt pod nazivom  “Podrška u kućanstvu starijim i nemoćnim osobama”.

Projekt rješava problem velike nezaposlenosti žena i socijalne isključenosti starijih i nemoćnih osoba. Projekt će omogućiti zapošljavanje žena u periodu od 24 mjeseca, koje će svojim radom donijeti pozitivne pomake kućanstvima, krajnjim korisnicima i ujedno lokalnoj zajednici. Ciljna skupina projekta su žene iz evidencije nezaposlenih koje su starije od 50 godina, a žive na području Grada Sinja i okolice. Svaka zaposlena žena iz ciljane skupine će pružati potporu i podršku za najmanje četiri krajnja korisnika. Ukupno trajanje projekta je 27 mjeseci.

      VIŠE INFORMACIJA O PROJEKTU

 

Putem otvorenog javnog poziva “Zaželi – Program zapošljavanja žena – FAZA 2” (UP.02.1.1.13), Udruzi tjelesnih invalida Sinj odobrena je druga faza financiranja projekta pod nazivom  “Podrška u kućanstvu starijim i nemoćnim osobama – FAZA 2”.

Riječ je o nastavku aktivnosti koje su financirane iz Europskog socijalnog fonda. Natječaj je provelo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a Hrvatski zavod za zapošljavanje ima ulogu provedbenog tijela druge razine i direktne komunikacije s udrugama koje su nositelji projekata i provoditelji aktivnosti. Projektom se utječe na jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije. Projekt će omogućiti zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina u lokalnoj zajednici (Grad Sinj), čime će se riješiti problem velike nezaposlenosti žena te prerane institucionalizacije i socijalne isključenosti starijih i nemoćnih osoba. Ciljana skupina projekta bit će 15 žena s naglaskom na starije od 50 godina, iz evidencije nezaposlenih, koje će pružati uslugu potpore i podrške za 90 krajnjih korisnika. Dakle, svaka zaposlena žena brinut će za šest osoba. Ukupno trajanje projekta je 12 mjeseci.

      VIŠE INFORMACIJA O PROJEKTU

 

Putem otvorenog javnog poziva “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II” (UP.02.2.2.09), Udruzi tjelesnih invalida Sinj odobren je projekt pod nazivom  “Osobni asistent – FAZA 2”.

Projektom se utječe na jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije. Projekt će omogućiti zapošljavanje osobnih asistenata (ukupno za 21 korisnika) u periodu od 24 mjeseca – jedan asistent po korisniku, koji će svojim radom donijeti pozitivne pomake kućanstvima, krajnjim korisnicima i ujedno lokalnoj zajednici. Ciljna skupina projekta su odrasle osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima, a žive na području Grada Sinja i okolice. Ukupno trajanje projekta je 29 mjeseci.

      VIŠE INFORMACIJA O PROJEKTU

 

Putem otvorenog javnog poziva “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III” (UP.02.2.2.14), Udruzi tjelesnih invalida Sinj odobren je projekt pod nazivom  “Osobni asistent – FAZA 3”.

Riječ je o programu udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Projektom se utječe na jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije. Projekt će omogućiti pružanje usluge osobne asistencije u periodu od 20 mjeseca – jedan asistent po korisniku, koji će svojim radom donijeti pozitivne pomake kućanstvima, krajnjim korisnicima i ujedno lokalnoj zajednici.

Ciljna skupina projekta su odrasle osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima, a žive na području Grada Sinja i okolice. Ukupno trajanje projekta je 20 mjeseci.

      VIŠE INFORMACIJA O PROJEKTU

 

 


 

Udruga tjelesnih invalida Sinj je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.